- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

     Ngày 12/01/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018. Ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dự Hội nghị.

     Trong năm 2017, được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã triển khai tích cực các hoạt động và hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Liên hiệp Hội đã tổ chức 6 hội nghị phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, phát hành 4 số bản tin Khoa học & Cuộc sống; Thực hiện tư vấn, phản biện 5 dự án và thường xuyên góp ý nhanh các đề án, dự án do các Sở ngành đề nghị cho ý kiến để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà; Tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (2016 – 2017); Tổ chức 2 Diễn đàn trí thức năm 2017 với chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa trong học đường” và “Các giải pháp chống ùn tắc giao thông để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang”; Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động như ủng hộ Quỹ xoá đói giảm nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt miền Trung, bão số 12 tại Khánh Hòa…

Ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dự và trao thưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017. Ảnh: Thanh Tùng

     Năm 2018, Liên hiệp Hội tiếp tục phát huy những hiệu quả đã đạt được trong năm 2017 đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Phối hợp với các Sở củng cố kiện toàn tổ chức, hoạt động của các Hội thành viên; đôn đốc các Hội thành viên tiến hành Đại hội hết nhiệm kỳ theo Điều lệ, đẩy mạnh phát triển chi hội, hội viên; Nâng cao chất lượng website của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên để đáp ứng yêu cầu phục vụ hội viên và nhân dân; Nâng cao chất lượng Bản tin Khoa học và Cuộc sống của Liên hiệp Hội và một số Bản tin các Hội thành viên; phát hành Bản tin hàng quý; Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật mới đến hội viên và người dân; Thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Tổ chức phổ biến những giải pháp kỹ thuật đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (2016-2017) để áp dụng rộng rãi vào đời sống; Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII (2018-2019)…

     Trong dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho một em học sinh đã đạt giải 3 trong Hội thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc; Liên hiệp Hội tằng giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong hoạt động của Liên hiệp Hội năm 2017./.

Cẩm Linh

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng