- Tin hoạt động Hội thành viên - Tổng kết công tác Hội Cầu đường tỉnh Khánh Hòa 2017

     Ngày 27-01, Hội Cầu đường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

     Năm 2017, Hội đã tham gia nhiều hoạt động công tác chuyên môn. Trong đó, Hội đã tham gia góp ý thẩm định đồ án Quy hoạch cho tiết tỷ lệ 1/500 hệ thống bền tàu du lịch trên sông Cái, sông Tắc, sông Quán Trường; tham gia phản biện các dự án quy hoạch; tổ chức các hội thảo chuyên đề về vật liệu, thiết bị và công nghệ mới; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật… 

     Năm 2018, hội sẽ tổ chức hội thảo các chuyên đề khoa học gắn với chuyên môn của ngành; tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội khi có yêu cầu; tiếp tục có những kiến nghị HĐND, UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải về những nội dung liên quan đến lĩnh vực cầu đường.

     Tại Hội nghị tổng kết, nhiều cá nhân, tập thể vinh dự nhận được khen thưởng từ Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam.

Tin - Ảnh: Thanh Tùng

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng