- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

     Ngày 25/12/2017, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

     Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã duy trì nhiều hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác khoa học và phát triển xã hội của tỉnh. Các lĩnh vực được đánh giá cao là: hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục; phổ biến kiến thức tâm lý giáo dục, tư vấn tâm lý; xây dựng và chỉ đạo hoạt động trường THPT DL Lê Thánh Tôn; công tác củng cố và phát triển hội viên… 

     Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục phát triển công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, tham gia và tổ chức hội thảo khoa học chuyên môn; phát triển công tác tư vấn, phản biện xã hội; Công tác phổ biến kiến thức về tâm lý, giáo dục cho giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng dân cư; tiếp tục nâng cao công tác bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng tư vấn tâm lý, các kiến thức mới về tâm lý giáo dục cho hội viên…/.

Tin - Ảnh: Cẩm Linh

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng