- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Đông y Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng “Một số thông tin mới về Mạch học Đông y”

     Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, phổ biến kiến thức Đông y cho hội viên, đồng thời triển khai kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm, ngày 28 và 29/11/2017, Hội Đông y Khánh Hòa đã tổ chức lớp bồi dưỡng “Một số thông tin mới về Mạch học Đông y”.

     Lương y Nguyễn Ngữ - Uỷ viên Thường vụ TW Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Gia Lai là người hướng dẫn lớp tập huấn. Tập trung vào các nội dung như: tình hình nghiên cứu mạch chẩn trong Y văn Y học Cổ truyền; “Tam bộ cửu hậu” và cốt lõi của phép bắt mạch; Mạch không ứng, đầu mối để nhận biết và vận dụng theo nội kinh…

Tin - Ảnh: Cẩm Linh

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng