- Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Khối Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa năm 2017

     Ngày 07/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa (đơn vị trưởng khối) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động CĐ Khối Mặt trận – Đoàn thể năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo CĐVC tỉnh cùng các đại diện CĐCS cơ quan trong Khối.

     Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Viên chức tỉnh, hoạt động công đoàn các đơn vị trong khối Mặt trận – Đoàn thể gặp nhiều thuận lợi và đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Các đơn vị thành viên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên; tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ phong phú, sôi nổi; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên...

     

Hội nghị Sơ kết hoạt động CĐ Khối Mặt trận - Đoàn thể 2017. Ảnh: Thanh Tùng

     Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong khối triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 04/KH-VC ngày 01/3/2017 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa; tổ chức đại hội CĐCS đúng thời gian, tiến độ, đảm bảo chất lượng về nội dung và công tác nhân sự. Thực hiện tốt các công việc sau đại hội như xây dựng các qui chế hoạt động; phân công nhiệm vụ BCH; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa của CĐCS; đồng thời phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị CBCC,VC; bổ sung, sửa đổi các quy chế thi đua, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị; phát huy tốt dân chủ cơ sở trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; thực hiện tốt công tác kiểm tra của CĐCS, chú ý kiểm tra đồng cấp về tài chính công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công tác nữ công, công tác tài chính công đoàn; tăng cường các hoạt động xã hội tình nghĩa.

Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng