- Kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn viên chức Khánh Hòa

     Ngày 26/7/2017 Công đoàn viên chức Khánh Hòa đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn viên chức (28/7/1997 – 28/7/2017) và tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2012-2017.

     

     Qua 20 năm thành lập và phát triển, Công đoàn viên chức Khánh Hòa đã xây dựng được mối quan hệ, thông tin thường xuyên với các công đoàn cơ sở một cách công khai, thẳn thắn thể hiện trong phong trào thi đua, trong xây dựng quy chế thực hiện dân chủ cơ sở… Quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đổi ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn. Là một trong 10 Công đoàn viên chức được thành lập sớm nhất trong cả nước, đến nay Công đoàn viên chức Khánh Hòa đã kết nạp hơn 4.800 đoàn viên và 63 công đoàn cơ sở.

     Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Công đoàn viên chức đã tuyên dương 5 tập thể và 25 cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu./.

Tin - Ảnh: Cẩm Linh

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng