- Kết quả đề tài "Xây dựng mô hình phối giống giữa heo đực rừng đã thuần hóa với heo đen nái bản địa ở huyện Cam Lâm và Khánh Vĩnh"

     Trong những năm gần đây trên địa bàn Khánh Hòa có nhiều mô hình nuôi heo rừng lai, nhưng đa số nuôi heo lai bằng nguồn giống heo nhập từ Thái Lan, Malayxia…. Nhưng ít sử dụng  giống heo đực đã thuần hóa  hiện có tại Khánh Hòa và heo cái của đồng bào dân tộc và cũng chưa được đúc kết báo cáo rút kinh nghiệm. Vì vậy việc thực hiện đề tài lai tạo heo rừng đã thuần hóa với heo đen của đồng bào dân tộc, nhằm mục tiêu tạo công ăn việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con dân tộc cung cấp nguồn thức ăn chất lượng cao cho người tiêu dùng, cũng như dần xóa bỏ phương pháp nuôi thả rong, góp phần bảo vệ môi trường.

Click ĐÂY để xem chi tiết!

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng