- Kết luận Diễn đàn trí thức tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai năm 2014

     Trong những năm qua, Khánh Hòa đã có nhiều cố gắng kêu gọi xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước và đã đem lại một số kết quả nhất định. Tuy vậy, việc thu hút đầu tư đặc biệt là đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa còn chậm so với một số tỉnh trong khu vực Duyên hải Miền Trung, điều này chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. 

     Về chính sách vĩ mô (Trung ương)

     Đề nghị UBND tỉnh có phản ánh, kiến nghị kịp thời với Chính phủ trong những vấn đề dưới đây:

     - Ưu tiên phát triển năng lượng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện để khuyến khích tư nhân và nước ngoài đầu tư.

     - Minh bạch hóa và cải cách mạnh thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư như: giấy phép đầu tư, đất đai, xây dựng… mở rộng đấu thầu công khai quyền sử dụng đất, tiền thuê đất.

     - Chính sách hỗ trợ và ưu đãi về thuế, ưu tiên cấp đất, cho thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với dự án khuyến khích đầu tư, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

     - Ưu tiên phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các vùng kinh tế trọng điểm: giao thông, điện, nước, xử lý môi trường… tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm tối đa chi phí đầu tư.

     - Ổn định chính sách vĩ mô, nhất là chính sách đất đai, tín dụng, thuế.

     - Có quy chế giám sát đầu tư, kiên quyết chống tham nhũng trong đầu tư công.

     - Tăng đầu tư cho nguồn nhân lực: thay đổi căn bản cơ chế tuyển dụng theo hướng công khai và minh bạch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

     - Chính sách cải thiện môi trường đầu tư:

     + Cải cách thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính phức tạp, làm cho nhà đầu tư nản, bỏ không muốn đầu tư.

     + Cải cách bộ máy quản lí nhà nước theo hướng tinh gọn, giảm bớt tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp.

     Về chính sách địa phương (UBND tỉnh)

     Công tác quy hoạc

     - Công cụ đầu tiên để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế là dựa trên quy hoạch, việc tập trung cho công tác lập quy hoạch, phủ kín quy hoạch 1/2000 trong thời gian qua chưa làm xong trên các đô thị để làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư. Trong thời gian đến đề nghị UBND Tỉnh bố trí vốn cho công tác lập quy hoạch.

     - Đổi mới phương pháp lập quy hoạch để phù hợp với nền kinh tế thị trường (nên quy hoạch mở) để tạo thế chủ động thực hiện quy hoạch.

     - Triển khai lập khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện, nhằm xác định thứ tự đầu tư xây dựng, tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án công trình hạ tầng kinh tế chung và một số công trình hạ tầng xã hội cấp thiết của khu vực trước khi triển khai các dự án thành phần khác; mục đích nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch có kế hoạch đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch.

     Chính sách thu hút đầu tư

     - Ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

     - Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư bước đầu đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa tạo được sự đột phá. Thủ tục đất đai để triển khai dự án hiện nay còn quá phức tạp, nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian để hoàn thành, gây không ít khó khăn cho các nhà đầu tư. Cơ chế một cửa tại chổ, một cửa liên thông tuy đã có Nghị quyết 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định, song vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn khó khăn cho nhà đầu tư và chưa thể rút ngắn thời gian.

     - Kiên quyết cải thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai minh bạch, nâng cao chỉ số cạnh tranh trong top 10 tỉnh (đặc biệt là thủ tục hành chính của tỉnh hiện nay còn yếu kém nhất). Hỗ trợ khu vực dân doanh bằng việc không phân biệt đối xử, đảm bảo rằng nguồn nhân lực sẽ được phân bổ cho những ai sử dụng có hiệu quả nhất.

     Chính sách đền bù, giải tỏa tái định canh định cư

     - Việc giải phóng mặt bằng vẫn còn phức tạp, mất nhiều thời gian do phát sinh nhiều vướng mắc từ các chính sách mới ban hành nhưng chậm được hướng dẫn. Ví dụ Luật đất đai sửa đổi năm 2013 sẽ tác động nhiều đến công tác giải phóng mặt bằng: đến bù giải tỏa, tái định canh, định cư. 

     - Quy hoạch, dành quỹ đất xây dựng các khu tái định cư có tính chất là các khu đô thị mới, đồng bộ về hạ tầng, công trình phúc lợi và đảm bảo người dân được tiếp cận một cách dễ dàng các dịch vụ công, phù hợp với từng dự án, tái định cư phải tốt hơn chỗ ở cũ.

     - Cần xây dựng các cơ chế, quy định đối với các dự án vốn ngoài ngân sách để bắt buộc các chủ đầu tư phải xây dựng trước khu tái định cư hoàn thiện riêng để giải quyết việc bố trí đất tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, nhằm giảm thiểu gánh nặng cho Nhà nước về quỹ đất tái định cư.

     - Kiên quyết thu hồi các dự án của các chủ đầu tư không đủ năng lực, kéo dài thời gian không triển khai dự án.

     - Cần phân bổ nguồn vốn sử dụng cho dự án hợp lý, giảm thiểu cấp vốn cho các dự án kéo dài nhằm tránh thiếu hụt vốn trong chi trả, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác đền bù giải tỏa, hỗ trợ và tái định cư của các dự án.

     Đào tạo nguồn nhân lực

     Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án nhằm đào tạo lao động có trình độ cao, có kỹ năng lao động, đào tạo theo địa chỉ.

     Xúc tiến đầu tư

     - Tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước với các hình thức linh hoạt, tranh thủ sự hợp tác của các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

     - Tiếp tục rà soát và xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2015 – 2020 để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư; đồng thời xây dựng danh mục dự án cho những năm tiếp theo.

     - Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư.

     Một số giải pháp khác

     - Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước để thu hút vốn đầu tư.

     - Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư.

     - Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh 3 tháng/1 lần để xử lý kịp thời các khó khăn của nhà đầu tư, hoặc phản ánh kịp thời cho Chính phủ.

Bùi Mau

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng