- Kết luận Diễn đàn trí thức tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất

     Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 18/6/2014, Liên hiệp các Hội KH&KT Khánh Hòa đã tổ chức Diễn đàn trí thức Khánh Hòa lần thứ nhất với nội dung “Thực trạng và giải pháp đế bảo vệ đa dạng sinh học biển Nha Trang”. Hội nghị đã quy tập được hơn 150 đại biểu về dự gồm: các nhà khoa học, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các nhà quản lý, các Hội ngành nghề liên quan của tỉnh cùng tham dự. 

     Hội nghị được nghe các báo cáo liên quan dến vịnh Nha Trang, cùng nhau thảo luận và thống nhất đi đến một số kết luận sau:

     Về măt ưu điểm

     Vịnh Nha Trang là một trong những danh lam thắng cảnh, trung tâm du lịch của Việt Nam, có hệ sinh thái biển điển hình vùng nhiệt đới, phong phú về giống loài động thực vật thủy sinh... là vị trí quan trọng, là động lực thúc đẩy và góp phần cho việc phát triển kinh tế của thành phố Nha Trang nói riêng và của tỉnh Khánh Hòa nói chung.

     Điều kiện tự nhiên của vịnh Nha trang: Có các đảo che chắn bên ngoài, quanh năm ấm áp, ít chịu ảnh hưởng của bão, lũ có nhiều bãi tắm, nhiều rạn san hô là nơi cư trú cho các loài thủy sản quý hiếm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành dịch vụ cảng biển, dịch vụ du lịch sinh thái biển và ngành nuôi trồng thủy sản.

     Về mặt tồn tại

     Vì vịnh Nha Trang có nhiều ưu điểm và môi trường thuận lợi để các ngành nghề đều có thể đầu tư phát triển và đạt hiệu quả kinh tế cao, nên việc đầu tư kinh doanh của các ngành không tuân thủ quy hoạch, lạm dụng điều kiện tự nhiên của vịnh làm ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật, đến đa dạnh sinh học biển: Lĩnh vực thủy sản (khai thác thủy sản quá mức và không tuân thủ mùa vụ, sử dạng những dụng cụ khai thác không cho phép; Nuôi trồng thủy sản lồng bè không theo quy hoạch...). Lĩnh vực du lịch (phát triển du lịch ô ạt nhưng cơ sở vật chất phục vụ du lịch không đủ điều kiện để giữ vệ sinh môi trường, xả thải trực tiếp xuống vịnh...). Lĩnh vực hậu cần (san lấp biển không đánh giá tác động môi trường hoặc có làm thì sự tuân thủ khi thực hiện dự án chưa tốt...)

     Chưa có quy hoạch chi tiết và phân vùng ranh giới vịnh để có căn cứ xây dựng quy chế quản lý và bảo vệ vịnh. Mặt khác cơ quan quản lý vịnh chưa đủ quyền hạn và năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao; người dân sống và được hưởng thụ từ biển Nha Trang chưa có ý thức bảo vệ môi trường của vịnh, không quan tâm đến sự suy thoái môi trường của vịnh...

     Vịnh Nha Trang phải chịu rất nhiều áp lực trực tiếp do con người gây nên làm môi trường vịnh ngày càng xấu đi, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học biển.

     Việc di dân từ đảo vào đất liền không tạo được ngành nghề phù hợp nên người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mặt khác về lâu dài khi có sự cố xảy ra, việc bảo vệ an ninh trật tự chủ quyền biển đảo sẽ gặp khó khăn nhiều.

     Kết luận

     Để từng bước khắc phục tồn tại trên và bảo vệ tính đa dạng sinh học của vịnh Nha Trang, Diễn đàn trí thức kết luận và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh như sau:

     1.Giải pháp quản lý

     - Phân vùng không gian biển Nha Trang, hài hòa các mục đích phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.

     - Quy hoạch không gian biển phù hợp với sức tải môi trường của vịnh Nha Trang theo quan điểm quản lý tổng hợp đới bờ.

     - Xây dựng quy chế quản lý vịnh, lưu ý đến chương trình đồng quản lý cho từng khu vực, từng ngành nghề để Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng có trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Quản lý tốt nguồn nước và chất thải làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học vịnh.

     - Xây dựng chương trình khung quản lý môi trường riêng phù hợp với đặc điểm môi trường và phát triển kinh tế của vịnh Nha Trang.

     - Nâng cao năng lực và trách nhiệm cho cán bộ quản lý chuyên trách, cơ quan quản lý Vịnh.

     2.Giải pháp kỹ thuật

     - Rà soát, giám sát và tăng cường kiểm tra, quản lý và xử lý các nguồn nước và rác thải vào vịnh, thường xuyên cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường để điều chỉnh các hoạt động kinh tế xã hội trên vịnh.

     - Bảo vệ, phát triển hệ sinh thái nhiệt đới đặc trưng, trước mắt tập trung phục hồi rạng san hô nhân tạo phục vụ du lịch sinh thái biển, tăng cường khả năng tự làm sạch, bảo vệ hệ thống bờ biển.

     - Quan trắc dự báo diễn biến chất lượng môi trường để điều chỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội.

     - Khảo sát và khôi phục lại các rạng san hô đã bị phá hủy để từng bước phục hồi tính đa dạng sịnh học khu vực.

     3- Phân vùng ảnh hưởng bởi các hoạt động kinh tế

     4- Giải pháp xã hội và giáo dục

     - Xây dựng làng nghề gắn với hoạt động du lịch trên cơ sở đồng quản lý.

     - Phổ biến tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển trên mọi phương tiện đến tận từng du khách và từng người dân thông qua (các tổ đội sản xuất, các làng nghề, các doanh nghiệp...) đang hoạt động và hưởng lợi từ môi trường của vịnh.

     5- Giải pháp tài chính

     Tạo điều kiện thuận lợi cho dân sống trên các đảo lâu nay sống bằng nghề khai thác thủy sản ven bờ được chuyển đổi nghề phù hợp với điều kiện sống (về mặt thể chế, chế độ chính sách và ưu tiên vốn lưu động ...) để phát triển du lịch cộng đồng.

     Hội nghị cùng đồng lòng kiến nghị: Trong các diễn đàn trí thức tiếp theo đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh cùng tham dự với diễn đàn, để kịp thời nắm bắt toàn diện ý kiến đóng góp của cán bộ khoa học về sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh nhà.

Bùi Mau

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng