- Bản tin KHOA HỌC & CUỘC SỐNG

        Qua 25 năm xây dựng và hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa đã kiên trì phấn đấu, xây dựng và phát triển tổ chức, tập họp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tích cực thực hiện  nhiệm vụ tuyên truyền và phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội, góp phần nâng cao dân trí, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và cuộc sống … Bằng những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực, Liên hiệp Hội đã khẳng định được hướng đi đúng đắn, vai trò và vị trí của mình, được Tỉnh ủy và UBND tỉnh tin cậy và xã hội thừa nhận.

        Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội xuất bản Bản Tin “KHOA HỌC & CUỘC SỐNG”. Nhằm phản ánh những hoạt động và kết quả tiêu biểu.

        Do chưa có kinh nghiệm, trong quá trình biên tập không tránh khỏi những thiếu sót, ban biên tập rất mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học và bạn đọc, góp phần làm cho BẢN TIN “KHOA HỌC & CUỘC SỐNG” sinh động và hiệu quả.

Ban biên tập

- Số 23 (Quý 3/2018): Download

- Số 22 (Quý 2/2018): Download

- Số 21 (Quý 1/2018): Download

- Số 20 (Quý 4/2017): Download

- Số 19 (Quý 3/2017): Download

- Số 18 (Quý 2/2017): Download

- Số 17 (Quý 1/2017): Download

- Số 15-16 (Quý 3&4/2016): Download

- Số 14 (Quý 2/2016): Download

- Số 13 (Quý 1/2016): Download

- Số 12 (Quý 4/2015): Download

- Số 11 (Quý 3/2015): Download

- Số 10 (Quý 2/2015): Download

- Số 09 (Quý 1/2015): Download

- Số 08 (Quý 4/2014): Download

- Số 07 (Quý 3/2014): Download

- Số 06 (Quý 2/2014): Download

- Số 05 (Quý 1/2014): Download

- Số 04 (Quý 4/2013): Download

- Số 03 (Quý 3/2013): Download

- Số 02 (Quý 2/2013): Download

- Số 01 (Quý 1/2013): Download

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng