Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật lần 4

        Nhằm khuyến khích phong trào sáng tạo khoa học công nghệ trong quần chúng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tiến hành tổ chức hội thi "Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 4".

 

          Kể từ khi tiến hành đến nay, Liên Hiệp Hội đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, trường học và cá nhân trong tỉnh tham gia. Rất nhiều các sản phẩm dự thi của các đơn vị gửi về Liên hiệp hội, trong đó có nhiều sản phẩm của các em học sinh của các trường. Hiện tại, Liên hiệp hội vẫn đang tiếp tục phát động các đơn vị gửi sản phẩm về dự thi.

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng