Nha Trang hưởng ứng Giờ Trái Đất "Tắt đèn 60 phút 365 ngày hành động vì biến đổi khí hậu"

Nhiều hoạt động trong Chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái Đất tại Nha Trang đã được tỉnh Khánh Hòa đồng ý với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang.

Vừa qua, trong các ngày 19, 20 và 26/03/2011, hơn 100 tình nguyện viên câu lạc bộ đạp xe vì môi trường thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Khánh Hòa kết hợp với công ty bất động sản Hà Quang đã tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất.

Các hội viên của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường đã tham gia diễu hành bằng xe đạp qua các tuyến đường phố chính của thành phố Nha Trang nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

Tham gia tắt đèn, thắp nến vào tối 26/03 tại Quảng trường 2 tháng 4.

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng