Quyết định số 330-QĐ/TU

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan.

Thông tri số 03-TT/TU
Chương trình hành động số 01/CTHĐ-ĐĐLHH
Chỉ thị số 42-CT/TW
Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg
Thông báo số 353-TB/TW
Nghị Định 45/2010/NĐ-CP
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2011
Quyết định 20/UBND
|<<    <   
12[3]
   >    >>|

   

   

   

   

   

   

 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng